info@jmbudgetcoaching.nl
06-349 69 141

Particulieren

7468394-munten-morsen-uit-een-pot-geld

imagesCAF5ZRYO

administratie 3 particulier

Voor persoonlijke begeleiding en advies!

Een budgetcoach kan u helpen om uw financiën weer op orde te krijgen of u  helpen om schulden te voorkomen of op te lossen. Een budgetcoach geeft u professioneel en persoonlijk advies en inzicht in uw financiën. Met de juiste begeleiding krijgt u uw leven snel weer op orde.

De werkwijze van mijn dienstverlening is onder te verdelen in drie stappen:
De intakefase, de hulpfase en de nazorg.

Intakefase

De intakefase is het eerste gesprek. Hierin maakt u kennis met mij en wordt uw persoonlijke situatie bekeken. Samen maken we afspraken en kijken we hoe lang het traject zal lopen. Aan de hand daarvan kan ik aangeven wat de kosten van mijn dienstverlening voor u zullen zijn.

De hulpfase

Na het intakegesprek worden al uw papieren naar inkomen en uitgaven verzameld en geordend. Indien er sprake is van eventuele schulden , kijken we hoe deze zijn ontstaan en wordt er naar een samenwerking gezocht met de schuldeisers. Daarnaast zullen wij uw vaste lasten doornemen en kijken waar bezuinigingen mogelijk zijn. Door al deze zaken in kaart te brengen wordt uw financiële situatie duidelijk. Tevens zullen wij aan de inkomstenkant  kijken of er ook mogelijkheden zijn voor de aanvraag van toeslagen, voorzieningen en belastingteruggaaf.
Wij verzorgen een complete thuisadministratie in een overzichtelijk systeem waar u altijd weer op kunt terugvallen.

De nazorg

Wij sluiten altijd af met een evaluatiegesprek. Door bewustwording, aanleren van nieuwe inzichten en het toepassen hiervan is de basis gelegd voor een juist evenwicht in uw financiële situatie en bent u zelf in staat een onbezorgde financiële administratie te voeren en uw financiën te regelen. Daarom kunnen we het contact nu afbouwen. Ik blijf echter aan de zijlijn uw budgetcoach. Door regelmatig te informeren of alles nog volgens plan loopt.