info@jmbudgetcoaching.nl
06-349 69 141

Werkgevers

 

casino

 

administratie 2 particulier

 

computer en koffie zakelijk

Voor persoonlijke begeleiding en advies!

Uit onderzoek blijkt dat veel (ziekte)verzuim voorkomt uit financiële problemen. Veel mensen hebben moeite met hun financiële huishouding en slagen er niet in inkomsten en uitgaven in balans te houden. Uit schaamte wordt men ziek, gaat men gat met gat opvullen of laat men de schulden zo hoog oplopen dat schuldhulpverlening noodzakelijk is.

Als werkgever kunt u uitval voorkomen door uw werknemer te helpen grip te krijgen en te houden over de eigen financiële huishouding . U kunt daarmee bereiken dat gedwongen schuldhulpverlening achterwege blijft en de werknemer zijn zelfrespect en motivatie behoudt. Dit komt de productiviteit van de werknemer ten goede.

Ziekteverzuim, vervanging van personeel, bellen met schuldeisers, verwerken van loonbeslagen, fraude/diefstal, allemaal belangrijke kostenposten en een werknemer met zorgen is niet productief. Een budgetcoach kan voor uw bedrijf veel geld opleveren zowel door het terugdringen van het (ziekte)verzuim als door het verhogen van de arbeidsmotivatie en het oplossen van de oorzaak van het probleem.

Veel werkgevers helpen hun werknemers al met hun financiën, maar het blijkt dat een onafhankelijke budgetcoach die thuis de zaken op orde komt helpen maken een positievere invloed heeft op de werknemer. Een budgetcoach helpt de werknemer bij het op orde krijgen van zijn huishoudboekje en bij het opzetten van een financiële planning waarin schulden worden voorkomen of afgelost en weer ruimte komt voor sparen en leuke dingen.

Mocht u als werkgever positief staan tegenover financiële hulp dan kan de budgetcoach uw  partner zijn.

U kunt uw werknemers wijzen op het bestaan van de budgetcoach en u kunt bepaalde medewerkers de diensten van de budgetcoach aanbieden om hun zaken weer op orde te brengen. U verdient uw kosten snel weer terug en de winst is blijvend omdat het verzuim afneemt en de betrokkenheid bij uw bedrijf toeneemt.